ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Family planning

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Pregnancy caring practices and family relations of displaced Karen women in a refugee camp, Northwestern Thailand = การดูแลครรภ์และความสัมพันธ์ทางครอบครัวของผู้หญิงกะเหรี่ยงพลัดถิ่นในค่ายอพยพทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทย Saw Keh Doe / Saw, Keh Doe / 2016 /Full Text
Subject
Karen (Southeast Asian people) -- Thailand
Family planning -- Thailand
Refugee camps -- Thailand
2 การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการให้บริการคุมกำเนิดสำหรับชาวม้ง = Developing practice guideline of birth control service for Hmong hilltribe / นัยนันทร์ สุวรรณกนิษฐ์ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Family planning
คุมกำเนิด -- สะเมิง (เชียงใหม่)
ม้ง -- พฤติกรรม
การวางแผนครอบครัว -- สะเมิง (เชียงใหม่)
3 ความรู้และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของชาวบ้านสันโป่ง ตำบลบ้านกาด กิ่งอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ : ความรู้และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวของหญิงวัยเจริญพันธุ์ = Knowledge and practices on health among Villagers in Sanpong Village, Tambon Bankaad, Mae Wang Sub-district, Chiang Mai Province : Knowledge and practice on family planning among reproductive female / ดรุณี ทายะติ / 2534 /Full Text
Subject
การวางแผนครอบครัว -- แม่วาง (เชียงใหม่)
ภาวะเจริญพันธุ์
สตรี -- แม่วาง (เชียงใหม่)
บ้านสันโป่ง (เชียงใหม่)
Dissertations, Academic -- Nursing
Health
Family planning


Page : 1