ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Exports -- Thailand

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Growth rates and stability of Thai orchid exports in Japanese, Italian and American markets / Pattana Youpensuk / 2000 /Full Text
Subject
Exports -- Thailand
Orchids -- Thaialnd
Thailand -- Commerce -- Japan
Thailand -- Commerce -- Italy
Thailand -- Commerce -- United States
2 Relationship between export volumes volatility and exchange rate volatility of Thailand = ความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนของปริมาณการส่งออกและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทย / Araya Kanjanatarakul / 2008 /Full Text
Subject
Exports
Exports -- Thailand
Foreign exchange rates
3 The Possibility for exporting Thai mangoes to Kunming, Yunnan province, P.R.China / Thongjit Pongpiajun / 2000 /Full Text
Subject
Mango
Exports -- Thailand
Thailand -- Commerce -- Yunnan Province (China)
Yunnan Province (China) -- Commerce -- Thailand


Page : 1