ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Exopolysaccharide

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Exopolysaccharide production by Lactobacillus confusus CMU 198 using coconut water as substituted nitrogen and carbon sources = การผลิตเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์โดย Lactobacillus confusus CMU 198 โดยใช้น้ำมะพร้าวเป็นแหล่งไนโตรเจนและคาร์บอนทดแทน / Arthitaya Kawee-ai / 2008 /Full Text
Subject
Exopolysaccharide
Lactobacillus
2 Exopolysaccharide production from lactic acid bacteria cultured on solid supports = การผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์จากแบคทีเรียกรดแลกติกที่เลี้ยงบนของแข็งรองรับ / Kitti Maungtoom / 2004 /Full Text
Subject
Lactic acid bacteria
Exopolysaccharide


Page : 1