ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Exercise therapy

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effects of exercise on small intestinal transit and glucose homeostasis in diabetic rats = ผลของการออกกำลังกายต่อการผ่านของสารในลำไส้เล็กและการควบคุมสมดุลย์ของกลูโคสในหนูขาวที่มีภาวะเบาหวาน / Narissara Lailerd / 1995 /Full Text
Subject
Exercise
Diabetes -- Exercise therapy
2 Pilates training in individuals with chronic low back pain / Noppadon Pansuwan / 2006 /Full Text
Subject
Pilates method
Exercise
Movement
Back pain -- Therapy
Exercise movement techniques
Exercise therapy
Back pain
Physical therapy modalities
3 The effects of home-based electrical stimulation combined with Task-specific exercise on upper extremity function in patients with hemiplegia = ผลของการกระตุ้นไฟฟ้าร่วมกับการออกกำลังกายแบบเฉพาะต่อการทำงานของแขนผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกที่ฝึกด้วยตนเองที่บ้าน / Wallapa Tritip / 2009 /Full Text
Subject
Physical therapy
Exercise therapy
Electrotherapeutics
Therapeutics, Physiological
Arm -- Diseases
Hemiplegia
4 ผลการฝึกการทรงตัวและความคล่องแคล่วในผู้สูงอายุวัย 60-70 ปีด้วยโปรแกรมยิมนาสติกลีลาพื้นฐานในน้ำ = Outcome of balance and agility training in 60-70 years elders using basic rhythmic gymnastics program in water / พงศ์บุรินทร์ ณ เชียงใหม่ / 2551 /Full Text
Subject
การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ
ยิมนาสติกส์ -- การฝึก
วิทยาศาสตร์การกีฬา
สมรรถภาพทางกาย
Exercise therapy
Aged
Gymnastics
5 ผลของการฝึกบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแบบผสมผสานต่อความรุนแรงของการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุหญิง = Effect of integrated pelvic floor exercise on severity of Urinary Incontinence among older females / โชติกา สุจารี / 2559 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ -- การดูแล
Urinary Incontinence
Exercise Therapy
6 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบแอโรบิคในน้ำระดับตื้นและลึกสำหรับคนอายุ 30-50 ปี ที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน = Effect of aquatic aerobic exercise program at shallow and deep water in 30-50 year overweight adults / สายระวี บุญปล้อง / 2554 /Full Text
Subject
Hydrotherapy
Exercise Movement Techniques
Overweight


Page : 1