ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Exercies Movement Techniques

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ผลของการเต้นแอโรบิกที่ระดับความหนักปานกลางในสตรีต่อภาวะออกซิเดทีฟสเตรทและอินเตอร์ลิวคิน-2 = Effects of aerobic dance at moderate intensity in women on oxidative stress and interleukin-2 / กุณฑีรา สายดี / 2552 /Full Text
Subject
Exercies Movement Techniques
Women
แอโรบิก (กายบริหาร)
การเต้นแอโรบิก
การออกกำลังกาย
อนุมูลอิสระ


Page : 1