ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Evidence -- based practice

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การจัดการภาวะไขมันในเลือดผิดปกติโดยไม่ใช้ยา : ต่อการทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์ = Non-pharmacological management of dyslipidemia : integrative review / พัชรี ติ๊บตา / 2556 /Full Text
Subject
Cholesterol -- blood
Evidence -- based practice
2 การแจ้งข่าวร้ายในการดูแลแบบประคับประคอง : การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์ = Breaking bad news in palliative care : integrative review / กัญญาวีร์ สิริโรจนามณี / มหาวิทยลัย 2557 /Full Text
Subject
Palliative care
Evidence -- based practice
3 การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นเลิศของการส่งเสริมการจัดการตนเองสำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง = Evidence review on best practices of promoting self-management for chronic heart failure patients / วรัญญา มณีรัตน์ / 2557 /Full Text
Subject
Evidence -- based practice
Self -- management
Heary failure -- treatment
4 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ในเขตภาคเหนือ = Factors related to evidence-based practice among pediatric nurses in Northern region / ธีรารักษ์ นำภานนท์ / 2556 /Full Text
Subject
Evidence -- based practice
Pediatric nursing


Page : 1