ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Estrogen -- Physiological effect

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effects of estrogen deprivation on gastrocnemius muscle function and biochemical alteration of vastus lateralis muscle in obese-insulin resistant female rats = ผลของภาวะพร่องฮอร์โมนเอสโตรเจนต่อการทำงานของกล้ามเนื้อแกส ตร็อกนีเมียสและการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของกล้ามเนื้อวาสตัสแลทเทอราลิสในหนูอ้วนเพศเมียที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลิน / Wissuta Sutham / 2017 /Full Text
Subject
Muscles
Estrogen -- Physiological effect
Insulin resistance
Insulin


Page : 1