ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 18 รายการ จากคำว่า Essences and essential oils

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A study on constituents of essential oils from Thai Vetiver root = การศึกษาส่วนประกอบของน้ำมันหอมระเหยจากรากหญ้าแฝกไทย / Patcharee pripdeevech / 2007 /Full Text
Subject
Aromatherapy
Essences and essential oils
Essences and essential oils -- Analysis
Essences and essential oils -- Thailand
2 Chemical component variation, cytotoxicity, antioxidant and stability of volatile oils from Thai medicinal plants = การแปรปรวนขององค์ประกอบทางเคมี ความเป็นพิษต่อเซลล์ การต้านออกซิเดชัน และความคงสภาพของน้ำมันหอมระเหย / Rungthip Kawaree / The 2007 /Full Text
Subject
Essences and essential oils
Medicinal plants -- Thailand
Antioxidants
3 Chemical composition analysis and antioxidant activities of essential oils from genus Elsholtzia = การวิเคราะห์องค์ประกอบเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูล อิสระของนํ้ามันหอมระเหยจากพืชสกุล Elsholtzia / Jukreera Panyakaew / The 2013 /Full Text
Subject
Essences and essential oils
4 Chemical compositions of essential oils from Zanthoxylum piperitum and Anethum graveolens L. seeds and their antifungal activities on Aspergillus flavus = องค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดพริกหอมและ ผักชีลาวและฤทธิ์การต้านเชื้อราต่อ Aspergillus flavus / Chorpaka Phuangsri / The 2014 /Full Text
Subject
Essences and essential oils
Antifungal agents
5 Chemical constituents and anti-acne inducing bacterial activity of essential oils from genus elsholtzia and clausena = องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวของนํ้ามันหอมระเหย จากพืชสกุล Elsholtzia และ Clausena / Sopit Phetsang / The 2014 /Full Text
Subject
Essences and essential oils
Antibacterial agents
Acne
6 Chemical constituents and biological activities of Anethum graveolens L., Foeniculum vulgare Mill., Trachyspermum ammi (L.) Sprague and T. roxburghianum (DC.) Craib = องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของผักชีลาว ผักชีล้อมเทียนเยาวพาณี และผักชีไร่ / Nichakan Peerakam / The 2014 /Full Text
Subject
Essences and essential oils -- Analysis
Phenols
7 Chemical constituents and biological activities of Thai aromatic plants = องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชหอมไทย / Jarubol Chaichana / 2009 /Full Text
Subject
Aromatic plants -- Thailand
Anti-infective agents
Essences and essential oils
Biological activities
8 Comparative study on volatile constituents in extracts of Kaffir Lime leaves obtained from different extraction methods = การศึกษาเชิงเปรียบเทียบองค์ประกอบสารระเหยในสารสกัดใบมะกรูดที่ได้จากวิธีสกัดที่ต่างกัน t / Orranuch Norkaew / 2012 /Full Text
Subject
Plant extracts
Essences and essential oils
9 Development and preliminary quality evaluation of topical formulation from medicinal plants in herbal compressed ball = การพัฒนาและประเมินคุณภาพเบื้องต้นของตำรับยาทาภายนอกจากพืชสมุนไพรในลูกประคบ / Parichat Sureechatchaiyan / The 2009 /Full Text
Subject
Essences and essential oils -- Therapeutic use
Herbal compressed ball
Medicinal plants -- Thailand
10 Development of spa products from Thai aromatic plants for anti-aging = การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสปาจากพืชหอมไทยเพื่อชะลอความแก่ / Nitima Wongwattanukul / The 2007 /Full Text
Subject
Antioxidants
Essences and essential oils
Aromatic plants -- Thailand
Spa products
11 Improvement of application of spice extracts and essential oils with chitosan as antioxidant and antimicrobial agents = การพัฒนาการประยุกต์สารสกัดและน้ำมันหอมระเหยจากเครื่องเทศร่วมกับไคโตซานในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านจุลินทรีย์ / Keerati Tanruean / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Essences and essential oils
Antioxidants
Antibacterial agents
12 การพัฒนาตำรับยาเตรียมเพื่อใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางผิวหนังจากน้ำมันระเหยง่ายของแมงลักคา / จิราภรณ์ เลิศโภคานนท์ / 2545 /Full Text
Subject
ผิวหนัง -- โรค
ผิวหนัง -- การติดเชื้อ
โรคเกิดจากแบคทีเรีย
ยาเตรียม
น้ำมันหอมระเหย -- การใช้รักษา
แมงลักคา
Antibacterial agents
Drugs -- Dosage forms
Essences and essential oils
Hyptis suaveolens
13 การพัฒนายาเตรียมแผ่นฟิล์มยึดติดเยื่อบุเมือกของตัวยาไตรแอมซิโนโลนอะเซตโตไนด์ และน้ำมันหอมระเหยเพื่อรักษาแผลแอ๊ปทัส / วิลาสินี วงศ์วิบูลย์ / 2549 /Full Text
Subject
Triamcinolone acetonide
Essences and essential oils
Mucoadhesive films
Ulcers
14 การพัฒนาโลชันน้ำมันงาในรูปแบบนาโนอิมัลชัน = Development of Sesame oil nanoemulsion lotion / เทพิน จันทร์มหเสถียร / 2552 /Full Text
Subject
Sesame
Oilseed plants -- Thailand
Essences and essential oils
Herbal cosmetics
Nanoemulsion
น้ำหอม -- การผลิต
น้ำมันหอมระเหย
พืชให้กลิ่นหอม
งา
พืชน้ำมัน
นาโนเทคโนโลยี
15 การสกัดน้ำมันกานพลู / ดาลัด เมธีปกรณ์ / 2526 /Full Text
Subject
Spice plants
Eugenia aromatica
Essences and essential oils
กานพลู -- การทดลอง
น้ำมันพืช -- การทดลอง
16 คุณภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชหอมที่เพาะปลูกในภาคเหนือของประเทศไทย = Quality of the essential oils from aromatic plants cultivated in Northern Thailand / วิริยา คณารักษ์ / 2546 /Full Text
Subject
น้ำมันหอมระเหย
น้ำมันหอมระเหย -- การผลิต
พืชให้กลิ่นหอม
Essences and essential oils -- Thailand, Northern
Aromatic plants -- Thailand, Northern
Lavender oil
17 คุณภาพและผลต่อระบบประสาทส่วนกลางของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสกุลส้มในประเทศไทย = Quality and effect on central nervous system of essential oil from Thai citrus plants / วันวิสาข์ ศรีนวลไชย / 2549 /Full Text
Subject
Essences and essential oils
Central nervous system
Citrus
น้ำมันหอมระเหย
ส้ม -- ไทย
18 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำมันหอมระเหยว่านสาวหลง = Chemical constituents and biological activities of the essential oil from wansaolong / จักรพันธ์ จุลศรีไกวัล / 2550 /Full Text
Subject
Ammomum uliginosum Koen
Essences and essential oils
Wansaolong


Page : 1