ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 43 รายการ จากคำว่า Equations

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Approximate solution of high order linear Volterra-Fredholm Integro-differential equations in terms of Taylor polynomials / Jakgrit Sompong / 2002 /Full Text
Subject
Integro-differential equations
Polynomials
Differential equations, Linear
Approximation theory
2 Asymptic stability of nonlinear systems described by difference equations with multiple delays / Somboon Niyom / 2001 /Full Text
Subject
Difference equations
3 Asymptotic behavior of difference equation xn+1 = Axn+B-----xn+axn-k+b / Wiyada Amornrattanapaichit / 2003 /Full Text
Subject
Difference equations
4 Asymptotic stability of difference equation Xn+1 - Xn = -An Xn-k / Pornthip Pongchalee / 2003 /Full Text
Subject
Difference equations
5 Asymptotic stability of linear difference equations with delays / Somkiat Ritsiri / 2001 /Full Text
Subject
Differntial equations, Linear -- Asymptotic theory
Difference equations
Asymptotic expansions
6 Asymptotic stability of linear difference equations xn+1-a2xn-1+bxn-k=0 / Chanikan Homkanchan / 2001 /Full Text
Subject
Difference equations
7 Asymptotic stability of nonlinear differential equations of neutral type = เสถียรภาพเชิงเส้นกำกับของสมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้นแบบเป็นกลาง / Kreangkri Ratchgit / 2005 /Full Text
Subject
Difference equations
Asymptotic expansions
8 Attractivity and semicycle of certain difference equations / Jutarat Kongson / 2004 /Full Text
Subject
Difference equations
9 Classification of solutions of some ordinary differential equations with variable coefficients / Wanchak Satsanit / 2002 /Full Text
Subject
Differential equations
Variables (Mathematics)
10 Convolution equation related to telegraph operator = สมการคอนวอลูชันที่สีมพันธ์กับตัวดำเนินการเทเลกราฟ / Naret Rattanaprommarin / 2006 /Full Text
Subject
Equations
11 Convolution equation related to the n-dimensional Lk operator = สมการคอนวอลูชันที่สัมพันธ์กับตัวดำเนินการ Lk ใน n มิติ / Montira Suwannaprapa / 2005 /Full Text
Subject
Equations
12 Distribution solution of the nth order euler equation = ผลเฉลยดิสทริบิวชันของสมการออยเลอร์อันดับ n / Supawan Nanta / 2015 /Full Text
Subject
Equations
13 Existence and uniqueness of solutions for 2mth order differential equations / Peerapong Suebsan / 2004 /Full Text
Subject
Differential equations
2mth order differential equations
14 Existence of multiple solutions of nonlinear boundary value problems / Somkid Inthap / 2003 /Full Text
Subject
Boundary value problems
Differential equations
15 Existence of solutions for nonlinear beam equation with two parameters = การมีจริงของผลเฉลยสำหรับสมการคานไม่เชิงเส้นที่มีสองพารามิเตอร์ / Tawatchai Panyatip / 2005 /Full Text
Subject
Equations -- Numerical solutions
Nonlinear theories
16 Existence of solutions for some fourth order boundary value problems / Somyot Udomprutyaporn / 2003 /Full Text
Subject
Boundary value problems
Differential equations
17 Existence of solutions for some higher order boundary value problesm = การมีจริงของผลเฉลยสำหรับปัญหาค่าขอบอันดับสูงบางชนิด / Sita Charkrit / 2006 /Full Text
Subject
Boudary value problems
Differential equations
18 Exponential stability of nonlinear time-varying differential equations / Teerapol Saleewong / 2002 /Full Text
Subject
Differential equations, Nonlinear
Nonlinear systems
19 Finite difference method for solving the generalized Rosenau-Burgers Equation = วิธีผลต่างอันตะสำหรับการแก้สมการโรซินัว-เบอร์เกอร์ที่วางนัยทั่วไป / Jiraporn Janwised / 2013 /Full Text
Subject
Equations
Equations, Theory of
20 Finite difference methods for finding a control parameter in two-dimensional parabolic equation with neumann boundary conditions / Theeradech Mookum / 2004 /Full Text
Subject
Differential equations, Parabolic
Neumann boundary conditions


Page : 1 2 3