ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Epitopes

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Production and Epitope characterization of Phage-displayed leukocyte surface molecule CD147 = การผลิตและศึกษาลักษณะอิพิโทปของโมเลกุลบนผิวเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด ซีดี 147 ที่แสดงโดยฟาจ / Pramoon Aruncharus / 2003 /Full Text
Subject
Leukocytes
Epitopes
Leukocytes
2 The Quantitive analysis of chondroitin sulfate epitopes and hyloronan as diagnostic markers for degenerative joint diseases by ELISA technique / Peraphan Pothacharoen / 2000 /Full Text
Subject
Osteoarthritis
Joints -- Diseases
Antigenic determinants
Hyaluronic acid
Enzyme-linked immunosorbent assay
Dissertations, academic -- Biochemistry
Chondroitin sulfates
Epitopes
Diagnostic
Osteoarthritis


Page : 1