ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Endophytic Actinonycetes

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Compatibility of endophytic actinomycetes with different soybean root nodule bacteria collected from Thailand and Cambodia =ความเข้ากันได้ระหว่างเอนโดไฟติกแอคติโนมัยซีทกับเชื้อแบคที่เรียปมรากถั่วเหลืองที่แตกต่างกันซึ่งได้จากประเทศไทยและกัมพูชา Monyda Cheach / Cheach, Monyda / 2010 /Full Text
Subject
Endophytic Actinonycetes
Soybean -- Planting
2 Effects of endophytic actinomycetes and bradyrhizobia on nodulation and nitrogen fixation of different soybean varieties = ผลของเอนโดไฟติกแอคติโนมัยซีส และแบรดดี้ไรโซเบียมต่อการสร้างปม และการตรึงไนโตรเจนของถั่วเหลืองต่างพันธุ์ Khin Myat Soe / Soe, Khin Myat / 2009 /Full Text
Subject
Nitrogen -- Fixation
Soybean -- Planying
Endophytic Actinonycetes
Bradyrhizobia


Page : 1