ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 8 รายการ จากคำว่า Endodontics

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Assessment of interradicular spaces for miniscrew implant placement in Different Dento-Skeletal Patterns = การประเมินช่องระหว่างรากฟันสำหรับการปักหมุดเกลียว ขนาดเล็กในโครงกระดูกขากรรไกรและฟันที่แตกต่างกัน Aksarakorn Kummasook / Pajongjit Chaimanee / The 2009 /Full Text
Subject
Endodontics
Teeth
Dentistry
Dental pulp cavity
2 Comparative study of stress characteristics in surrounding bone during insertion of 3 different thread design dental implants: A 3-dimensional finite element study = การเปรียบเทียบความเค้นของกระดูกรอบรากฟันเทียมขณะฝังของรากฟันเทียมที่ออกแบบเกลียวต่างกัน 3 ระบบด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลีเมนต์แบบ 3 มิติ / Chaiwat Udomsawat / The 2017 /Full Text
Subject
Endodontics
Dental implants
3 Comparison of immediate-load mini dental implants and conventional size dental implants to retain mandibular kennedy class I removable partial dentures = การเปรียบเทียบการใช้รากฟันเทียมขนาดเล็กและรากฟันเทียมขนาดปกติเพื่อยึดติดฟันเทียมบางส่วนถอดได้ชนิดเคนเนดี้คลาส I แบบทันทีในขากรรไกรล่าง / Waruth Threeburuth / The 2016 /Full Text
Subject
Dental Implants
Endodontics
4 Cytotoxic effect and antibacterial efficacy of three antibiotics combination (3Mix) = ความเป็นพิษต่อเซลล์และประสิทธิภาพการกำจัดเชื้อแบคทีเรียของยาปฏิชีวนะผสมสามชนิด (ทรีมิกซ์) / Soraphong Chuensombat / 2013 /Full Text
Subject
Antibiotics
Dental pulp cavity
Endodontics
5 Effects of number and position of mini dental implant on biomechanics of implant retained overdenture = ผลของจำนวนและตำแหน่งของรากเทียมขนาดเล็กต่อชีวกลศาสตร์ของฟันเทียมยึดคร่อมรากล่าง / Pattarapon Saigersri / 2017 /Full Text
Subject
Dental implants
Implants, Artificial
Endodontics
6 Effects of the number and location of mini dental implants on alveolar ridge strain distribution under mandibular implant-retained overdenture = ผลของจำนวนและตำแหน่งของรากฟันเทียมขนาดเล็ก ต่อการกระจายความเครียดบนสันกระดูกใต้ฐานฟันเทียมคร่อมรากล่าง / Pongsakorn Warin / The 2016 /Full Text
Subject
Endodontics
Dental implants
7 Relation between the stability of three-thread-design dental implants and biological markers during the healing period: a clinical pilot study = ความสัมพันธ์ระหว่างความเสถียรของรากฟันเทียมแบบเกลียว ๓ รูปแบบและตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในช่วงระยะเวลาการหายของเนื้อเยื่อการศึกษานำร่องทางคลินิก / Choknapa Tirachaimongkol / The 2016 /Full Text
Subject
Dental implants
Teeth -- Roots
Endodontics
Implants, Artificial
8 Study of dynamic irrigation protocols on human apical papilla cell attachment to root canal dentin = การศึกษาขั้นตอนการล้างคลองรากฟันแบบไดนามิกต่อการยึดเกาะของเซลล์เนื้อเยื่อปลายรากฟันมนุษย์บนเนื้อฟันบริเวณคลองรากฟัน / Sanupong Prompreecha / The 2017 /Full Text
Subject
Root canal therapy
Endodontics
Teeth -- Roots
Dental pulp cavity


Page : 1