ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Electromagnetism.

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Application of frequency domain electromagnetic modeling for conductive and non-conductive bodies / Wallop Wisedsind / Chiang mai 1996 /Full Text
Subject
Electromagnetism
Prospecting -- Geophysical methods
2 Application of frequency domain electromagnetic surveys for geologic mapping and mineral prospecting at Nan-Uttaradit area Thailand = การประยุกต์วิธีสำรวจทางแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดความถี่ต่างกัน เพื่อทำแผนที่ธรณีวิทยาและสำรวจแหล่งแร่บริเวณ น่าน-อุตรดิตถ์ ประเทศไทย Ayele Teklu Dejen. / Dejen, Ayele Teklu. / 1993 /Full Text
Subject
Geology -- Nan -- Maps.
Geology -- Uttaradit -- Maps.
Geological mapping.
Prospecting -- Geophysical methods.
Electromagnetism.
3 Electrical resistivity and horizontal loop electromagnetic (HLEM) surveys for detection of embankment leakage at the Nong Din Dang Reservoir and the Bo Phran Lang Nua Reservoir Changwat Saraburi / Noppadon Sintuboon / 2002 /Full Text
Subject
Electric resistance
Electromagnetism
Embankments -- Saraburi
Reservoirs -- Saraburi
Nong Din Dang Reservoir
Bo Phran Lang Nua Reservoir
4 Multiparameter diagram for interpretation of electromagnetic response in uniform conductive host media / Kachentra Neawsuparp / 1996 /Full Text
Subject
Electromagnetism
Prospecting -- Phrae -- Song -- Geophysical methods


Page : 1