ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 9 รายการ จากคำว่า Electrodes

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Application of common and derived electrode configurations in conventional ip-resistivity and spectral ip surveys at North Sakaro Ethiopia = การประยุกต์รูปแบบการจัดวางอิเล็คโทรดชนิดสามัญและชนิดดัดแปลง ในการสำรวจ ไอพี-ความต้านทานจำเพาะ และสเปคตรัลไอพี ที่ซาคาโรเหนือ ประเทศเอธิโอเปีย Tesfaye Habtetsion. / Habtetsion, Tesfaye. / 1994. /Full Text
Subject
Geology -- Ethiopia -- Maps.
Geological mapping.
Prospecting -- Geophysical methods.
Induced polarization.
Electrodes.
2 Catalytic activities of noble metals for the oxidation of small organic molecules = การเร่งปฏิกิริยาของโลหะมีตระกูลสำหรับ ออกซิเดชันของโมเลกุลอินทรีย์ขนาดเล็ก / Pitak Wongthep / The 2013 /Full Text
Subject
Electrodes
Fuel cells -- Electrodes
Metals
3 Development of an electrochrmical-based bioassay using a pencil lead working electrode for the determination of some biomarkers = การพัฒนาไบโอแอสเสย์แบบเคมีไฟฟ้าโดยใช้ไส้ดินสอเป็นขั้วไฟฟ้าทำงานหาปริมาณสารบ่งชี้ทางชีวภาพบางชนิด / Preeyaporn Reanpang / 2011 /Full Text
Subject
Electrochemistry
Electrodes
4 Development of electrochemical sensor based on simple screen printed electrodes for quantitative determination of hydroquinone by Flow injection amperometric system = การพัฒนาตัวรับรู้ทางไฟฟ้าเคมีบนพื้นฐานของขั้วไฟฟ้า พิมพ์สกรีนอย่างง่ายเพื่อการหาปริมาณไฮโดรควิโนนโดยระบบโฟลว์อินเจคชันแอมแปโรเมตรี / Jantima Upan / The 2015 /Full Text
Subject
Electrochemistry
Electrochemical analysis
Electrodes
5 Development of nickel oxide based electrodes for battery-type electrochemical energy storage applications = การพัฒนาขั้วไฟฟ้าจากนิกเกิลออกไซด์สำหรับการใช้งานเพื่อกักเก็บพลังแบบไฟฟ้าเคมี / Yaowamarn Chuminjak / 2017 /Full Text
Subject
Electrodes
Nickel oxide
Electrochemistry
6 Measurement of lead by bioaccumulation at Pennisetum modified carbon paste electrode / Tapparath Lelasattarathkul / 2001 /Full Text
Subject
Lead -- Analysis
Voltammetry
Anodes
Electrodes
Electrochemical analysis
7 Preparation of molecularly imprinted polyaniline-graphene composite electrodes for detection of dopamine = การเตรียมขั้วไฟฟ้าพอลิแอนิลีนแกรฟีนคอมโพสิตที่มีเครื่องหมายระดับโมเลกุลสำหรับการตรวจวัดโดพามีน / Chamari Pothipor / The 2014 /Full Text
Subject
Electrochemistry
Dopamine -- Inspection
Electrodes
Molecules
8 Preparation of tin, sulfur, and tin sulfide alloy on carbon base via solution method for use as anode materials in lithium Ion battery = การเตรียมดีบุก ซัลเฟอร์ และอัลลอยดีบุกซัลไฟด์บนคาร์บอนโดยวิธีสารละลายเพื่อใช้เป็นวัสดุขั้วแอโนดในแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน / Thitima Waket / The 2013 /Full Text
Subject
Electrochemistry
Electric batteries
Electrodes
9 The Construction of a silver iodide ion selective electrode / Wilailuck Suebpimpawong / 1996 /Full Text
Subject
Electrodes, Ion selective
Electrodes
Silver


Page : 1