ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Electric transformers

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Alternative life cycle assessment for an effective utility asset management of power transformer = การประเมินวงชีพทางเลือกเพื่อการจัดการสินทรัพย์สาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิผลของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง / Sachin Sharma Bhandari / 2011 /Full Text
Subject
Electric transformers
2 Relationships between geometrical parameters and resonant characteristics of Ring-shaped piezoelectric transformer by Finite Element Modeling = ความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์เรขาคณิตและลักษณะเฉพาะของการสั่นพ้องของหม้อแปลงไฟฟ้าเพียโซอิเล็คทริกรูปทรงวงแหวนโดยวิธีการจำลองแบบไฟไนต์อิลิเมนต์ / Chumpol Supatutkul / 2014 /Full Text
Subject
Piezoelectricity
Piezoelectric materials
Electric transformers


Page : 1