ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 8 รายการ จากคำว่า Electric resistance

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Delineating shallow aquifer using suitable resistivity survey in Northern Region Industrial Estate, Changwat Lamphun = การหาขอบเขตของชั้นหินอุ้มน้ำระดับตื้น โดยอาศัยการสำรวจสภาพต้านทานไฟฟ้าที่เหมาะสมในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน / Thanom Anuwongcharoen / 1989 /Full Text
Subject
Northern Region Industrial Estate Lamphun
Aquifers -- Lamphun
Electric resistance
2 Electrical resistivity and horizontal loop electromagnetic (HLEM) surveys for detection of embankment leakage at the Nong Din Dang Reservoir and the Bo Phran Lang Nua Reservoir Changwat Saraburi / Noppadon Sintuboon / 2002 /Full Text
Subject
Electric resistance
Electromagnetism
Embankments -- Saraburi
Reservoirs -- Saraburi
Nong Din Dang Reservoir
Bo Phran Lang Nua Reservoir
3 Electrical resistivity and magnetic survey of weathered basalt zone at Ban Khok Salung Amphoe Pattana Nikhom Changwat Lop Buri / Akaruchai Nochaiwong / 1999 /Full Text
Subject
Basalt -- Lopburi
Electric resistance
Magnetic
4 Electrical resistivity and very low frequency electromagnetic surveys to assess groundwater contamination at Mae-Hia landfill site Amphoe Muang Changwat Chiang Mai / Sawasdee Yordkhayhun / 2001 /Full Text
Subject
Electric resistance
Electromagnetic measurements
Groundwater
Sanitary landfills -- Chiang Mai
5 Intakhin kiln site investigations using magnetic and resistivity methods at Baan San Pa Tong, Intakhin Subdistrict, Mae Taeng District, Chiang Mai Province = การสำรวจแหล่งเตาเผาอินทขิลโดยใช้วิธีสนามแม่เหล็กและความต้านทานไฟฟ้า บ้านสันป่าตอง ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / Boonyarit Sommanus / 2014 /Full Text
Subject
Kilns
Intakhin Kiln
Magnetic fields
Electric resistance
Kilns -- Chiang Mai
6 Laboratory study of quaternary sediment resistivity related to groundwater pollution at Mea-Hia Landfill, Mueang District, Chiang Mai province = การศึกษาในห้องปฎิบัติการเพื่อหาค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะของตะกอนควอเทอร์นารี ที่สัมพันธ์กับการปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน บริเวณหลุมฝังกลบขยะแม่เหียะ อำเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / Nisa Sichan / 2006 /Full Text
Subject
Electric resistance
Groundwater -- Pollution
Laboratory techniques -- Analysis
Physics
Physics -- Study and teaching
7 Shallow resistivity modeling of Mueang district Chiang Mai province = การสร้างแบบจำลองความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะระดับตื้นของ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / Thanawat Klaytae / 2005 /Full Text
Subject
Electric resistance -- Chiangmai
Resistivity modeling
8 Surface resistivity measurement for oil exploration at Mae Soon Oil Pool, Fang Basin, Changwat Chiang Mai = การวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าบนพื้นดินเพื่อการสำรวจน้ำมัน บริเวณแหล่งน้ำมันแม่สูน แอ่งฝาง จังหวัดเชียงใหม่ . / Sutasana Srihiran / 1986. /Full Text
Subject
Oil fields -- Chiang Mai -- Fang.
Electric prospecting.
Earth resistance.
Mae Soon Oil Pool.


Page : 1