ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Electric fields

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of a multi channel airborne particulate matter detector by electrical technique = การพัฒนาเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศแบบหลายย่านวัดด้วยเทคนิคทางไฟฟ้า / Artit Yawootti / The 2017 /Full Text
Subject
Detectors
Air -- Pollution
Dust control
Electric fields
2 Intakhin kiln site investigations using magnetic and resistivity methods at Baan San Pa Tong, Intakhin Subdistrict, Mae Taeng District, Chiang Mai Province = การสำรวจแหล่งเตาเผาอินทขิลโดยใช้วิธีสนามแม่เหล็กและความต้านทานไฟฟ้า บ้านสันป่าตอง ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / Boonyarit Sommanus / 2014 /Full Text
Subject
Kilns
Intakhin Kiln
Magnetic fields
Electric resistance
Kilns -- Chiang Mai
3 Surface resistivity measurement for oil exploration at Mae Soon Oil Pool, Fang Basin, Changwat Chiang Mai = การวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าบนพื้นดินเพื่อการสำรวจน้ำมัน บริเวณแหล่งน้ำมันแม่สูน แอ่งฝาง จังหวัดเชียงใหม่ . / Sutasana Srihiran / 1986. /Full Text
Subject
Oil fields -- Chiang Mai -- Fang.
Electric prospecting.
Earth resistance.
Mae Soon Oil Pool.


Page : 1