ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Ecotourism -- Chiang Mai

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Accommodation design criteria for ecotourism and natural conservation in Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai, Thailand = เกณฑ์เพื่อการออกแบบที่พักอาศัยสำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ การอนุรักษ์ธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เชียงใหม่ ประเทศไทย / Pradip Pokharel / The 2016 /Full Text
Subject
Doi Suthep-Pui National Park
Dwellings -- Design
Ecotourism -- Chiang Mai
Chiang Mai -- Description and travel


Page : 1