ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Economic development -- Southeast Asia

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Domestic credit and economic growth in ASEAN: evidence from panel data = สินเชื่อภายในประเทศกับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอาเซียน: หลักฐานจากข้อมูลแบบพาเนล / Borey Ea / 2015 /Full Text
Subject
Credit -- Southeast Asia
Economic development -- Southeast Asia
ASEAN countries
ASEAN countries -- Economic development
2 FDI, exports and economic growth in ASEAN region: empirical analysis from time series and panel data = การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ การส่งออก และการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน: การวิเคราะห์เชิงประจักษ์จากข้อมูลอนุกรมเวลาและข้อมูลพาแนล Pheara Pheang / Pheara, Pheang / 2016 /Full Text
Subject
Investments, Foreign -- Southeast Asia
Economic development -- Southeast Asia
Investments
ASEAN Community -- Economic conditions
3 Optimal size of government spending: empirical evidence from 8 countries in Southeast Asia = ขนาดที่เหมาะสมของค่าใช้จ่ายรัฐบาล: กรณีศึกษาจาก 8 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Leanghak Hok / Hok, Leanghak / The 2014 /Full Text
Subject
Expenditures, Public -- Southeast Asia
Economic development -- Southeast Asia
4 Tax smoothing hypothesis and economic growth in Asean countries = สมมติฐานเท็กสมูทติ้งและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน Kunthea Din / Kunthea, Din / The 2015 /Full Text
Subject
Economic development -- Southeast Asia
Southeast Asia -- Economic conditions


Page : 1