ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Echinacea purpurea L.

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การพัฒนาตำรับครีม และเจลสารสกัดเอ็คไคนาเซีย เพอร์พูเรีย = Development of Echinacea purpurea (L) moench extract cream gels / จันทร์จารึก รัตนเดชสกุล / 2550 /Full Text
Subject
Echinacea purpurea L.
Antioxidants
Plant -- Extracts
2 การพัฒนายาเม็ดจากสารสกัดเอ็คไคนาเซีย เพอร์พูเรีย / ภาสกร รัตนเดชสกุล / 2550 /Full Text
Subject
Echinacea (Plants) -- Thailand
Echinacea purpurea L.
Tablets (Medicine)


Page : 1