ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Drug traffic

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Drug characterization of methamphetamine pills as a scientific tool to help identify drug production and trafficking networks = การระบุเครือข่ายการผลิตและค้าโดยอาศัยลักษณะจำเพาะของเม็ดยาบ้า / Pilatluck Adam / 2005 /Full Text
Subject
Methamphetamine
Drug traffic


Page : 1