ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Dissertatios, academic -- nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Coping styles and quality of life of breast cancer patients receiving chemotherapy Zhang Meifen / Zhang, Meifen / 1997 /Full Text
Subject
Dissertatios, academic -- nursing
Breast -- Cancer -- Patients
Cancer -- Chemotherapy
Stress (Psychology)
Quality of life
2 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก = Development of clinical practice guidelines for suicidal attempted patients, Thasongyand Hospital, tak Province / นิสิตา ทาสุวรรณ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertatios, Academic -- Nursing
3 การพัฒนาแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคจิตเภทโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ = Development of discharge planning for patients with Schizophrenia, Nakhonsawan Rajanagarindra Psychiatric Hospital / ปัทมา สมใจ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertatios, Academic -- Nursing
4 ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลของผู้ป่วยอายุรกรรมในหอผู้ป่วยพิเศษรวมโรงพยาบาลในเครือมูลนิธิสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย ในจังหวัดเชียงราย = Cost of nursing activities of medical patient in private department in the foundation of christ of Thailand hospital in Chiang Rai Province / ทัศนีย์ สวิง / 2549 /Full Text
Subject
Dissertatios, Academic -- Nursing


Page : 1