ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Dissertations,academic -- Clinical Epidemiology

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Necrotizing fasciitis: the clinical epidemiology and predictors for severe sepsis amputation and mortality = พังพืดอักเสบเน่าตาย : ระบาดวิทยาคลินิกและปัจจัยทำนายการติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง การตัดอวัยวะ และการเสียชีวิต / Patcharin Khamnuan / The 2015 /Full Text
Subject
Dissertations,academic -- Clinical Epidemiology


Page : 1