ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Dissertations, academic -- nursig

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายซ้ำที่มารับบริการในศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลทากาศ จังหวัดลำพูน = Situational analysis of caring for persons with Repeated Attempted Suicide Receiving Services at Thakat Primary Care Unit, Lamphun Province / นงค์เยาว์ กันเนตรกาศ / 2553 /Full Text
Subject
การฆ่าตัวตาย
Dissertations, academic -- nursig
Suicidal behavior
Caregivers
ความพยายามฆ่าตัวตาย
ผู้ป่วยทางจิจ -- ลำพูน
ศูนย์สุขภาพชุมชน -- ลำพูน. ตำบลท่ากาศ


Page : 1