ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Dissertations, academic -- Anatomical Pathology

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Prevalence of lobular carcinoma in situ and its variants of breast cancer in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital from 2006 to 2010 / Suchanan Rattanasalee / 2012 /Full Text
Subject
Carcinoma, Lobular
Breast Neoplasms
Dissertations, academic -- Anatomical Pathology
2 The Properties of ThinPrep Pap Test Cervical Cytology Screening at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital : The first year experience / Srisakul Srikamol Koolprasertying / 2012 /Full Text
Subject
Uterine Cervical Neoplasms -- diagnosis
Dissertations, academic -- Anatomical Pathology


Page : 1