ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Disseertations, academic -- Toxicology

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ระยะเวลาการตรวจพบเมทาแอมเฟตามีนในเส้นผมหลังการเสพครั้งสุดท้าย = Duration of methamphetamine detection in hair after the last use / ณทิพรดา สุวรรณโฉม / 2557 /Full Text
Subject
Methamphetamine
Disseertations, academic -- Toxicology


Page : 1