ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Discrete-time systems

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Robust stability of discrete-time linear parameter dependent system with delay = เสถียรภาพทนทานของระบบเชิงเส้นที่ขึ้นกับพารามิเตอร์แบบเวลาไม่ต่อเนื่องที่มีตัวหน่วง / Sasithorn Udpin / 2007 /Full Text
Subject
Linear systems
Discrete-time systems
Discrete-time systems -- Mathematicals
2 Stability of linear discrete-time switched systems with delays = เสถียรภาพของระบบสลับแบบเวลาไม่ต่อเนื่องเชิงเส้นที่มีตัวหน่วง / Jenjira Thipcha / 2006 /Full Text
Subject
System analysis
Discrete-time systems
Stability


Page : 1