ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Dinoderus minutus

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Molecular characterization and gene expression of diapause hormone and pheromone biosynthesis activating neuropeptide in bamboo borer, omphisa fuscidentalis = การหาลักษณะเฉพาะทางโมเลกุลและการแสดงออกของยีน ไดอะพอสฮอร์โมนและฟีโรโมน ไบโอซินทิซิส แอคทิเวติ้ง นิวโรเปบไทด์ ในหนอนเยื่อไผ่ Omphisa fuscidentalis / Suphawan Suang / The 2016 /Full Text
Subject
Dinoderus minutus
Gene expression
Biosynthesis
Neuropeptides
2 Molecular characterization and gene expression of juvenile hormone binding protein in the Bamboo borer, omphisa fuscidentalis = การหาลักษณะเฉพาะทางโมเลกุลและการแสดงออกของยีนจูวีไนล์ฮอร์โมนบายดิงโปรตีนในหนอนเยื่อไผ่, Omphisa fuscidentalis / Eakartit Ritdachyeng / 2012 /Full Text
Subject
Gene expression
Dinoderus minutus


Page : 1