ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 22 รายการ จากคำว่า Differential equations

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 The Green function of some operators related to the Bessel Diamond Operator = ฟังก์ชันกรีนของตัวดำเนินการบางตัวที่สัมพันธ์กับตัวดำเนินการไดมอนด์เบสเชล / Eakachai Suntonsinsoungvon / 2010 /Full Text
Subject
Green's functions
Differential equations
22 Three-dimensional differential transform method for solving partial differential equations / Chalong Sawaddee / 2004 /Full Text
Subject
Differential equations, Partial


Page : 1 2