ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Differentiable dynamical systems

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Adaptive control and synchronization of the perturbed Chua's circuit system = การควบคุมที่ปรับเปลี่ยนได้และการเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันของระบบวงจรไฟฟ้าของฉัวที่ถูกรบกวน / Thongchai Botmart / 2005 /Full Text
Subject
Differentiable dynamical systems
Perturbation (Mathematics)
Synchronization
Electronic circuits
Chua's circuit -- Methods
2 Controllability and stability of the perturbed chen chaotic dynamical system / Tidarut Plienpanich / 2004 /Full Text
Subject
Differentiable dynamical systems
Chaotic behavior in systems -- Mathematics
3 Controlling chaos for some dynamical systems / Sirirat Suksai / 2003 /Full Text
Subject
Chaotic behavior in systems
Nonlinear theories
Differentiable dynamical systems
4 Stability and synchronization of the perturbed lu chaotic dynamical system = เสถียรภาพและการพร้อมสัมพันธ์ของระบบเชิงพลวัตอลวนลูที่ถูกรบกวน / Thasanai Chamnanpet / 2005 /Full Text
Subject
Differentiable dynamical systems
Chaotic behavior in systems -- Mathematics


Page : 1