ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Dielectric

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Dielectricity of barium iron niobate based materials = สภาพไดอิเล็กทริกของวัสดุฐานแบเรียมไอรอนไนโอเบต / Uraiwan Intatha / 2008 /Full Text
Subject
Barium -- Analysis
Dielectric
Material sciences
2 Effects of additive elements: cesium, cerium, zirconium and germanium on crystal structure and dielectric properties of calcium copper titanate ceramics = ผลของธาตุเติมแต่ง ซีเซียม ซีเรียม เซอร์โคเนียม และเจอร์ แมนเนียม ต่อโครงสร้างผลึก และสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิกแคลเซียมคอปเปอร์ไททาเนต / Worawut Makcharoen / 2011 /Full Text
Subject
Crystal -- Structure
Dielectrics
3 High Dielectric Constant Ceramics with Low Firing Temperature for Capacitors = เซรามิกที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสูงและมีอุณหภูมิในการเผาต่ำสำหรับใช้ทำตัวเก็บประจุ / Anocha Munpakdee / 2005 /Full Text
Subject
Capacitors
Dielectric
Ceramics


Page : 1