ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Dichloromethane

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Chemical constituents and biological activities of Vernonia scandens aerial parts and Cleistocalyx nervosum var. paniala Seeds = องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของส่วนเหนือพื้นดิน Vernonia scandens และเมล็ด Cleistocalyx nervosum var. paniala Seeds / Anuruk Chailungka / The 2014 /Full Text
Subject
Bioactive compounds
Plant extracts
Dichloromethane


Page : 1