ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Diarrhea -- Prevention

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 เปรียบเทียบกิจกรรมในการปฏิบัติงานควบคุมโรคอุจจาระร่วงของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล ในอำเภอที่มีอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงต่ำและสูง จังหวัดกำแพงแพชร = Comparative study on diarrhea control activities of health personnel in Amphoe with low and high morbidity rate of diarrhea, Changwat Kamphaeng Phet / กาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช / 2537 /Full Text
Subject
ท้องร่วง -- การป้องกันและควบคุม
ท้องร่วง -- กำแพงเพชร
บุคลากรสาธารณสุข
Dissertations, Academic -- Public health
Diarrhea -- Prevention & control
2 พฤติกรรมของมารดาในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในทารก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Maternal behavior in preventing infant diarrhea, Lao People's Democratic Republic / ดาราสุข คำลุนวิไลวงศ์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Diarrhea -- prevention & control -- Lao
Diarrhea, infantile


Page : 1