ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Dental pulp cavity

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Assessment of interradicular spaces for miniscrew implant placement in Different Dento-Skeletal Patterns = การประเมินช่องระหว่างรากฟันสำหรับการปักหมุดเกลียว ขนาดเล็กในโครงกระดูกขากรรไกรและฟันที่แตกต่างกัน Aksarakorn Kummasook / Pajongjit Chaimanee / The 2009 /Full Text
Subject
Endodontics
Teeth
Dentistry
Dental pulp cavity
2 Cytotoxic effect and antibacterial efficacy of three antibiotics combination (3Mix) = ความเป็นพิษต่อเซลล์และประสิทธิภาพการกำจัดเชื้อแบคทีเรียของยาปฏิชีวนะผสมสามชนิด (ทรีมิกซ์) / Soraphong Chuensombat / 2013 /Full Text
Subject
Antibiotics
Dental pulp cavity
Endodontics
3 External apical root resorption of the maxillary incisors in orthodontic patients: Associated factors and radiographic evaluation = การละลายที่ปลายรากฟันด้านนอกของฟันตัดบนในผู้ป่วยจัดฟัน: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการประเมินทางภาพถ่ายทางรังสี / Kamonporn Nanekrungsan / The 2008 /Full Text
Subject
Dental pulp cavity
Orthodontics
4 Study of dynamic irrigation protocols on human apical papilla cell attachment to root canal dentin = การศึกษาขั้นตอนการล้างคลองรากฟันแบบไดนามิกต่อการยึดเกาะของเซลล์เนื้อเยื่อปลายรากฟันมนุษย์บนเนื้อฟันบริเวณคลองรากฟัน / Sanupong Prompreecha / The 2017 /Full Text
Subject
Root canal therapy
Endodontics
Teeth -- Roots
Dental pulp cavity


Page : 1