ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Dental mayerials

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Assessment of maximum insertion torque during miniscrew implant placement in different areas of the palate = การประเมินแรงบิดสูงสุดขณะฝังวัสดุฝังเกลียวขนาดเล็กในตำแหน่งที่ต่างกันของเพดานปาก / Thanatip Setthayon / The 2012 /Full Text
Subject
Dentistry
Dental mayerials


Page : 1