ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 14 รายการ จากคำว่า Dental bonding

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Chondroitin sulphate (WF6 epitope) levels around maxillary molars and miniscrew implants during orthodontic molar intrusion = ระดับคอนดรอยตินซัลเฟต (ดับเบิ้ลยูเอฟซิก เอพิโทป) รอบฟันกรามบนและวัสดุฝังเกลียวขนาดเล็กระหว่างการดัดฟันกรามเข้าเบ้าฟันทางทันตกรรมจัดฟัน / Sirinya Rungtawekit / 2010 /Full Text
Subject
Dental materials
Dental bonding
2 Comparison of maximum insertion torque applied to miniscrew implants placed in the midpalatal region of adult cadavers with and without torus palatinus = การเปรียบเทียบแรงบิดสูงสุดระหว่างการฝังวัสดุฝังเกลียว ขนาดเล็กในบริเวณกึ่งกลางเพดานปากของศพผู้ใหญ่ที่มีและไม่มีปุ่มกระดูกเพดานปาก / Chittakone Thipthammavong / The 2013 /Full Text
Subject
Dental materials
Dental bonding
3 Comparison of shear bond strength at various curing times with a high-power light emitting Diode curing unit for bonding orthodontic brackets = การเปรียบเทียบความแข็งแรงของการยึดติดต่อแรงเฉือนที่ระยะเวลาการบ่มที่ต่างกันด้วยเครื่องฉายแสงไดโอดเปล่งแสงกำลังสูงสำหรับการยึดแบร็กเกตทางทันตกรรมจัดฟัน / Chonlada Rattanawiwatpong / 2010 /Full Text
Subject
Dental adhesives
Dental bonding
4 Effect of different intrapulpal pressure simulation on microtensile bond strength and hybrid layer thickness in primary incisors = ผลกระทบของแรงดันจำลองที่แตกต่างกันในโพรงในตัวฟันต่อกำลังแรงยึดของสารยึดติดและความหนาของชั้นไฮบริดในฟันตัดน้ำนม / Tapanee Jariyanuwat / The 2016 /Full Text
Subject
Dental bonding
Dentistry
5 Effect of plasma treatment on bonding efficiency of the surface of Fiber-Reiforced post = ผลของการปรับสภาพด้วยพลาสมาต่อประสิทธิภาพการยึดติดของผิวเดือยเสริมเส้นใย / Piriya Yavirach / 2009 /Full Text
Subject
Dental bonding
Dental materials
6 Effect of pulpal pressure on adhesives bond strength in primary incisors = ผลกระทบของความดันในโพรงในตัวฟันต่อกำลังแรงยึดของสารยึดติดในฟันตัดน้ำนม / Tatsana Saelim / 2012 /Full Text
Subject
Deciduous teeth -- Experimentation
Dental bonding
7 Effects of Dentin Depths on Adhesive Bond Strength in primary incisors in vitro = ผลของระดับความหนาของเนื้อฟันต่อความแข็งแรงของ สารยึดติดในฟันตัดน้ำนมในสภาวะนอกกาย / Sirikan Chanprasert / 2014 /Full Text
Subject
Dental adhesives
Dental bonding
Teeth
8 Evaluation of the magnitudes of force and patterns for the intrusion of maxillary first molar teeth with mini-screw anchorage, analyzed using the finite element method = การประเมินขนาดของแรงและรูปแบบสำหรับการดันเข้าฟันกรามแท้บนซี่ที่ 1 ด้วยหลักยึดหมุดฝังในกระดูกวิเคราะห์โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ / Phanisa Pheerawanitchakun / The 2017 /Full Text
Subject
Orthodontics
Dental bonding
9 Force magnitude and maxillary posterior segment distalization patterns with miniscrew anchorage, analyzed using the finite element method = ขนาดของเเรงเเละรูปแบบของการเคลื่อนที่ไปทางด้านไกลกลาง ของกลุ่มฟันหลังบนด้วยหลักยึดหมุดฝังในกระดูก วิเคราะห์โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ / Thannapat Aungkatawiwat / The 2017 /Full Text
Subject
Dental bonding
Dental materials
10 Responses of dental Pulp to temporary cementation = การตอบสนองของเนื้อเยื่อในฟันต่อการยึดซีเมนต์ชั่วคราว / Marisa Sukapattee / The 2017 /Full Text
Subject
Dental materials
Dental cements
Dental bonding
Dental adhesives
Dental technology
11 Shear Bond Strength of Different Adhesive Systems for Bonding Orthodontic Brackets to Porcelain Surfaces = ความแข็งแรงของระบบสารยึดติดที่ต่างชนิดกันต่อแรงเฉือน เมื่อใช้ยึดแบร็กเกตจัดฟันกับพื้นผิวพอร์ซเลน / Ruankeaw Teepaganont / The 2010 /Full Text
Subject
Orthodontics
Dental adhesives
Dental bonding
12 Shear bond strength of different adhesuve system for bonding orthodontic brackets to fluorotic teeth = ความแข็งแรงของระบบสารยึดติดที่ต่างชนิดกันต่อแรงเฉือนเมื่อใช้ยึดแบร็กเกตจัดฟันกับพื้นผิวฟันตกกระ / Kittinunt Chotikaew / The 2010 /Full Text
Subject
Dental bonding
Dental adhesives
Orthodontics
13 Shear bond strength of one-stop and two-step self-etching adhesive systems for bonding ceramic brackets = ความแข็งแรงการยึดติดต่อแรงเฉือนของระบบการยึดติดชนิดการกัดด้วยกรดในตัวเองแบบ 1 ขั้นและแบบ 2 ขั้น สำหรับการยึดแบร็กเกตเซรามิค / Peeriya Ratanawongphaibul / The 2003 /Full Text
Subject
Dental bonding
Orthodontics
14 Theoretical and experimental studies of adhesion between post and core materials in dental restoration using plasma treatment = การศึกษาทางทฤษฎีและการทดลองของการยึดติดระหว่าง เดือยฟันและแกนฟันในการบูรณะฟันโดยใช้กระบวนการพลาสมา / Waleepan Sangprasert / 2012 /Full Text
Subject
Dental bonding
Dental materials


Page : 1