ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Dental adhesives

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Comparison of shear bond strength at various curing times with a high-power light emitting Diode curing unit for bonding orthodontic brackets = การเปรียบเทียบความแข็งแรงของการยึดติดต่อแรงเฉือนที่ระยะเวลาการบ่มที่ต่างกันด้วยเครื่องฉายแสงไดโอดเปล่งแสงกำลังสูงสำหรับการยึดแบร็กเกตทางทันตกรรมจัดฟัน / Chonlada Rattanawiwatpong / 2010 /Full Text
Subject
Dental adhesives
Dental bonding
2 Effects of Dentin Depths on Adhesive Bond Strength in primary incisors in vitro = ผลของระดับความหนาของเนื้อฟันต่อความแข็งแรงของ สารยึดติดในฟันตัดน้ำนมในสภาวะนอกกาย / Sirikan Chanprasert / 2014 /Full Text
Subject
Dental adhesives
Dental bonding
Teeth
3 Responses of dental Pulp to temporary cementation = การตอบสนองของเนื้อเยื่อในฟันต่อการยึดซีเมนต์ชั่วคราว / Marisa Sukapattee / The 2017 /Full Text
Subject
Dental materials
Dental cements
Dental bonding
Dental adhesives
Dental technology
4 Shear Bond Strength of Different Adhesive Systems for Bonding Orthodontic Brackets to Porcelain Surfaces = ความแข็งแรงของระบบสารยึดติดที่ต่างชนิดกันต่อแรงเฉือน เมื่อใช้ยึดแบร็กเกตจัดฟันกับพื้นผิวพอร์ซเลน / Ruankeaw Teepaganont / The 2010 /Full Text
Subject
Orthodontics
Dental adhesives
Dental bonding
5 Shear bond strength of different adhesuve system for bonding orthodontic brackets to fluorotic teeth = ความแข็งแรงของระบบสารยึดติดที่ต่างชนิดกันต่อแรงเฉือนเมื่อใช้ยึดแบร็กเกตจัดฟันกับพื้นผิวฟันตกกระ / Kittinunt Chotikaew / The 2010 /Full Text
Subject
Dental bonding
Dental adhesives
Orthodontics


Page : 1