ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Densovirinae

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Chemical composition and repellent efficacy of plant products against aedes aegypti and anopheles minimus (diptera: culicidae) = องค์ประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพไล่ยุงของผลิตภัณฑ์จากพืชต่อยุงลาย aedes aegypti และยุงก้นปล่อง anopheles minimus (diptera: culicidae) / Rukpong Sanghong / 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
Densovirinae
Anopheles
2 Development of an allele-specific PCR (AS-PCR) technique for the detection of a valine to glycine substitution at position 1016(V1016G) in Domain II of the voltage gated sodium channel gene of aedes aegypti (Diptera :Culicide) = การพัฒนาเทคนิค allele-specific PCR (AS-PCR) สำหรับการตรวจหาการแทนที่วาลีนด้วยไกลซีนที่ตำแหน่ง 1016(V1016G) ใน Domain II ของ voltage gated sodium channel ยีนของยุงลาย aedes aegypti (Diptera :Culicide) Steven Andy Stenhouse / Stenhouse, Steven Andy / 2013 /Full Text
Subject
Aedes
Pyrethroids
Parasitology
Dissertations, academic -- Parasitology
Densovirinae
Culicidae
Pyrethrins
3 Molecular study on sodium channel gene point mutation and the association with insecticide resistance in aedes aegypti = การศึกษาระดับโมเลกุลของการกลายพันธุ์เฉพาะตำแหน่งที่โซเดียมแซนเนลยืน และความสัมพันธ์กับการดื้อต่อสารเคมีฆ่าแมลงในยุงลาย Aedes aegypti / Jintana Yanola / 2011 /Full Text
Subject
Epithelial Sodium Channel
Nerve Tissue Proteins
Densovirinae
Mutation
4 Mosquito larvicidal activity of essential oils against the pyrethroid resistant and susceptible strains of aedes aegypti = ฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยในการฆ่าลูกน้ำของยุงลาย Aedes aegypti สายพันธุ์ที่ดื้อและไวต่อสารฆ่าแมลงกลุ่มไพรีทรอยด์ / Nataya Sutthanont / 2009 /Full Text
Subject
Densovirinae
Oils, Volatile
Pyrethrins


Page : 1