ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 105 รายการ จากคำว่า Culture

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Study of Fungi in the Family Botryosphaeriaceae Collected from Northern Thailand = การศึกษาเชื้อราในวงศ์ Botryosphaeriaceae ที่เก็บรวบรวมจากภาคเหนือของประเทศไทย Tippawan Trakunyingcharoen / Thippawan Trakunyingcharoen / The 2014 /Full Text
Subject
Fungi in agriculture -- Thailand, Northern
Fungi -- Thailand, Northern
2 Agrarian changes and sustainable livelihood strategies in Sub-Urban Vientiane, Lao PDR = การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเกษตรและยุทธศาสตร์การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในเขตชานเมืองนครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Sivilay Keobountham / 2007 /Full Text
Subject
Sustainable living
Sustainable agriculture
Sustainable agriculture -- Asia
Sustainable agriculture -- Asia, Southeastern
3 Agricultural extension model for reduction of maize (Zea mays L.) biomass burning in Mae Chaem District, Chiang Mai Province = ตัวแบบการส่งเสริมการเกษตร เพื่อลดการเผาชีวมวลข้าวโพดในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / Vannate Ponpanumas / The 2015 /Full Text
Subject
Agricultural extension work -- Mae Chaem (Chiang Mai)
Agriculture and state
4 Agricultural transformation and highlander choice : a case study of a Pwo Karen Community in Northwestern Thailand Runako Samata / Samata, Runako / 2003 /Full Text
Subject
Pwo Karen (Southeast Asian people) -- Agriculture -- Thailand, Northwestern
Community development -- Thailand, Northwestern
Cabbage -- Thailand, Northwestern
Pwo Karen (Southeast Asian people) -- Thailand, Northwestern
5 An Integrated approach for assessing rice sufficiency level in highland communities of Northern Thailand / Panomsak Promburom / 1997 /Full Text
Subject
Rice -- Thailand, Northern
Land use, Rural -- Thailand, Northern
Land capability for agriculture -- Thailand, Northern
Geographic information systems
Karen (Southeast Asian people) -- Thailand, Northern
6 Analysis of green cluster supply chain of Arabica coffee for enhancing competitiveness of highland farmers in Chiang Mai Province = การวิเคราะห์โซ่อุปทานคลัสเตอร์สีเขียวของกาแฟอาราบิกาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่ / Chanita Panmanee / The 2016 /Full Text
Subject
Arabica coffee
Highland agriculture, Hill farming
Agricultural systems
7 Application of farmer field school approach for pesticide-free vegetable production in peri-urban agriculture system = การประยุกต์ใช้แนวทางของโรงเรียนเกษตรกรเพื่อการผลิตผักปลอดสารกำจัดศัตรูพืชในระบบเกษตรชานเมือง / Chorpaka Waneesorn / 2004 /Full Text
Subject
Pesticide-free vegetable
Vegetables
Agricultural systems
Peri-urban agriculture system -- Chiang Mai
8 Arbuscular mycorrhizal fungi for rubber seedlings production and agroforestry in Northern Lao PDR = เชื้อราอาบัสคูล่าร์ไมโคไรซ่าที่เหมาะสมสำหรับการผลิตกล้ายางและในวนเกษตรในภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Vilaphong Kanyasone / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Fungi
Fungi in agriculture
Fungi -- Economic aspects
9 Asianization, imaination, fan culture and cultural capial of Vietnamese youth : a case study of K-pop cover dance grpups in Hanoi = การกลายเป็นคนเอเชีย จินตนาการ วัฒนธรรมความคลั่งไคล้ และทุนทางวัฒนธรรมของเยาวชนคนเวียดนาม : กรณีศึกษากลุ่มเต้นเลียนแบบท่าเต้นเกาหลีในกรุงฮานอย Phan Thanh Thanh / Phan, Thanh Thanh / The 2014 /Full Text
Subject
Culture diffusion -- Vietnam
Cross-cultural studies -- Vietnam
Youth -- Vietnam
10 Assessment of non-persistent pesticide levels in environmentally and occupationally exposed populations = การประเมินระดับสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ที่ไม่มีฤทธิ์ตกค้างยาวนานในกลุ่มประชากรที่สัมผัสจากสิ่งแวดล้อมและจาการประกอบอาชีพ / Parinya Panuwet / 2007 /Full Text
Subject
Spraying dusting residues in agriculture -- Chiang Mai
Agricultural chemicals
Pesticide
11 Assessment of spatial land use change in Pak Ou district, Luangprabang Province, Loa PDR = การประเมินการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่ เมืองปากอู แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Phoutthasack Phoummasone / The 2012 /Full Text
Subject
Land capability for agriculture -- Laos
Land use -- Laos
12 Assessment of sustainability of integrated coffee-based farming systems in Bali Province, Indonesia = การประเมินความยั่งยืนของระบบเกษตรกรรมผสมผสานที่มีกาแฟเป็นพืชหลักในจังหวัดบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย / Ida Ayu Ratih / school 2009 /Full Text
Subject
Agricultural systems
Sustainable agriculture
13 Biodiversity and beneficial effects of arbuscular mycorrhizal fungi associated with physic nut (Jatropha curcas L.), a potential biofuel plant in Thailand = ความหลากหลายทางชีวภาพและผลที่เป็นประโยชน์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์มายคอร์ไรซาที่สัมพันธ์กับสบู่ดำ (Jatropha curcas L.) พืชชีวพลังงานที่มีศักยภาพในประเทศไทย / Supattra Charoenpakdee / The 2009 /Full Text
Subject
Fungi -- Cytology
Fungi in agriculture
14 Building collective tenure for sustainable forest management in a multi-ethnic community : a case study in Taohua Administrative Village of Lijiang, Yunnan, People's Republic of China Su Yufang / Su, Yufang / 2001 /Full Text
Subject
Forest management -- Yunnan Province (China)
Land tenure -- Yunnan Province (China)
Sustainable agriculture -- Yunnan Province (China)
Ethnology -- Yunnan Province (China)
15 Building culture of peace through Aikido = การสร้างสันติวัฒนธรรมจากไอคิโด / Narumol Thammapruksa / The 2011 /Full Text
Subject
Aikido -- Sociological aspects
Sports -- Japan
Culture
Culture diffusion
Acculturation
16 Comparative study of Thai and western cultural values conveyed in problem solving approaches in the fairy tales Nang Sib-Song and Hansel and Gretel = การศึกษาเปรียบเทียบค่านิยมทาง วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันตกที่สะท้อนจากวิธีการแก้ไขปัญหาในนิทานพื้นบ้าน เรื่อง นางสิบสอง และ ฮันเซลกับเกรเทล / Manassavinee Boon-in / 2014 /Full Text
Subject
Social values
Culture
17 Comparative study on economic performance of shrimp aquacultural systems in Thua Thien Hue Province, Vietnam Le Trung Nhan / Le, Trung Nhan / 2003 /Full Text
Subject
Shrimp culture -- Vietnam -- Hue
Aquacultural -- Vietnam -- Hue
Shrimp culture -- Economic aspects -- Vietnam -- Hue
18 Crossability of Fragrant Dendrobium with Commercial Cultivars and Hybrids Identification by RAPD technique = ความสามารถในการผสมข้ามระหว่างกล้วยไม้หวายกลิ่นหอมกับกล้วยไม้หวายพันธุ์การค้า และการจำแนกลูกผสมโดยเทคนิคอาร์เอพีดี / Chita Inpar / 2008 /Full Text
Subject
Orchids culture
Orchid -- Breeding
19 Cryopreservation of mature mouse oocytes by closed-system solid surface vitrification technique and slow freezing technique = การแช่แข็งเชลล์ไข่หนูถีบจักรที่เจริญเต็มที่ โดยวิธีการแช่แข็งแบบเนื้อแก้วด้วยความเร็วยิ่งยวดบนพื้นผิวโลหะระบบวิธีการแช่แข็งแบบช้า / Petdao Petchuay / 2008 /Full Text
Subject
Germ cells
Cell culture
Rats -- Physiology
Cells -- Cooling
Dissertations, academic -- Physiology
20 Dendrobium protoplast culture / Kaewalin Kunasakdakul / 2002 /Full Text
Subject
Orchids -- Varieties
Orchid culture
Protoplasts


Page : 1 2 3 4 5 6