ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Culicidae

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of an allele-specific PCR (AS-PCR) technique for the detection of a valine to glycine substitution at position 1016(V1016G) in Domain II of the voltage gated sodium channel gene of aedes aegypti (Diptera :Culicide) = การพัฒนาเทคนิค allele-specific PCR (AS-PCR) สำหรับการตรวจหาการแทนที่วาลีนด้วยไกลซีนที่ตำแหน่ง 1016(V1016G) ใน Domain II ของ voltage gated sodium channel ยีนของยุงลาย aedes aegypti (Diptera :Culicide) Steven Andy Stenhouse / Stenhouse, Steven Andy / 2013 /Full Text
Subject
Aedes
Pyrethroids
Parasitology
Dissertations, academic -- Parasitology
Densovirinae
Culicidae
Pyrethrins
2 Essential oil-derived larvicides for the control of mosquito vectors / Daruna Champakaew / 2006 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
Oils, volatile
Plant, medicinal
Culicidae
3 Genetics and mating behavior of anopheles minimus species C and species E in laboratory / Damrongpan Thongwat / 2003 /Full Text
Subject
Mosquitoes -- Genetics
Courtship of animals
Sexual behavior in animals
Dissertations, academic -- Parasitology
Anopheles -- Genetics
Culicidae
Sex behavior, animal
4 Taxonomy of Lutzia sp. (Diptera, Culicidae) found on Doi Inthanon, Chiang Mai province = อนุกรมวิธานของยุง Lutzia sp. (Diptera, Culicidae) ที่พบบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ / Korrawat Attasopa / 2014 /Full Text
Subject
Diptera -- classification
Culicidae -- classification
5 ฤทธิ์ไล่ยุงของสารสกัดจากเมล็ดขึ้นฉ่าย = Mosquito repellency of apium graveolens (umbelliferae) seed extracts เบ็ญจวรรณ ตื้อตัน / เบญจวรรณ ตื้อตัน / 2546 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Parasitology
Insect repellents
Plant extracts
Culicidae


Page : 1