ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Cucumber -- Virus resistance

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Screening and development of double haplord cucumber varieties for cucumber mosaic virus resistance = การคัดเลือกและพัฒนาแตงกวาด้วยวิธีดับเบิลแฮพพลอยด์เพื่อให้ต้านทานต่อเชื้อไวรัสใบด่างแตงกวา / Parichat Plapung / Chiangmai The Chiangmai university 2013 /Full Text
Subject
Cucumber -- Virus resistance
Cucumber -- Disease and pest resistance


Page : 1