ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Crystal -- Structure

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effects of additive elements: cesium, cerium, zirconium and germanium on crystal structure and dielectric properties of calcium copper titanate ceramics = ผลของธาตุเติมแต่ง ซีเซียม ซีเรียม เซอร์โคเนียม และเจอร์ แมนเนียม ต่อโครงสร้างผลึก และสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิกแคลเซียมคอปเปอร์ไททาเนต / Worawut Makcharoen / 2011 /Full Text
Subject
Crystal -- Structure
Dielectrics


Page : 1