ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Critical pathways

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การสร้างวิถีทางคลินิกของผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดเต้านมอย่างถอนรากแบบดัดแปลงในโรงพยาบาลพิจิตร / ผ่องศรี สิทธิวิรัชธรรม / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
เต้านม -- มะเร็ง
เต้านม -- ศัลยกรรม
ผู้ป่วย -- การดูแล -- พิจิตร
Dissertations, academic -- nursing
Critical pathways
Mastectomy
2 การสร้างวิถีทางคลินิกของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในโรงพยาบาลบางมูลนาก / นันทพร ชื่นเทศ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลบางมูลนาก
Dissertations, academic -- nursing
Critical pathways
Cerebrovascular accidents
หลอดเลือดสมอง -- โรค -- ผู้ป่วย


Page : 1