ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Cranial Irradiation

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การเปรียบเทียบเชิงรังสีคณิตของเทคนิคการวางแผนรังสีรักษาสำหรับการฉายรังสีบริเวณสมองและไขสันหลังร่วมกันของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ =Dosimetric cmparison of treatment planning techniques for cranial spinal irradiation in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ทิฆัมพร ฮุ่งหวล / 2557 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Medical Physics
Cranial Irradiation


Page : 1