ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Cotton

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Analysis of farmers' strategies in post-monsoon cotton production systems using sustainable livelihoods framework in rainfed upland of central Myanmar = การวิเคราะห์ยุทธวิธีของเกษตรกรในระบบการผลิตฝ้ายหลังฤดูมรสุมโดยใช้กรอบวิเคราะห์การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนในพื้นที่สูงอาศัยน้ำฝนภาคกลางของประเทศเมียนมาร์ / Myint Myint Khaing / 2011 /Full Text
Subject
Cotton
Cotton -- Production
2 Enhancement of Binding Efficiency of Lac Dye on Cotton Fiber = การเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเหนี่ยวของสีครั่งบนเส้นใยฝ้าย Sorapong janhom / Sorapong Janhom / school 2005 /Full Text
Subject
Cotton
Dyes and dyeing -- Cotton
Dyes and dyeing -- Textile fibers
3 Improvement of superhydrophobicity of cotton cloth by chemical modification methods = การปรับปรุงสมบัติไม่ชอบน้ำยิ่งยวดของผ้าฝ้ายด้วยวิธีการดัดแปรทางเคมี / Benyapa Mahapram / The 2014 /Full Text
Subject
Textile chemistry
Chemistry, Technical
Cotton fabrics
4 Modification of silk fibroin with Glutaraldehyde for improving some properties of cotton wound dressing = การดัดแปรไฟโบรอินจากเศษไหมด้วยกลูตารัลดีไฮด์เพื่อการปรับปรุงสมบัติบางประการของผ้าฝ้ายปิดแผล / Suchaya Sriudom / 2010 /Full Text
Subject
Textile chemistry
Fibroin
Cotton fabrics
Silk


Page : 1