ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 8 รายการ จากคำว่า Copper -- Analysis

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Bioaccumulation and DNA damage induced by copper and lead in Asian Clams (Corbicula sp.)from bung boraphet, Nakhon Sawan Province, Thailand = การสะสมทางชีวภาพและการทำลายดีเอ็นเอที่ถูกเหนี่ยวนำโดย ทองแดง และตะกั่วใน หอยทราย (Corbicula sp.) จากบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย / Tinnapan Netpae / 2009 /Full Text
Subject
Copper -- Bioaccumulation
Lead
Water -- Analysis
Mollusks -- Genetic aspects
2 Design and fabrication of novel miniaturized flow systems for determination of paraoxon and copper including a novel technique for drug delivery system = การออกแบบและการประดิษฐ์ระบบการไหลที่ลดขนาดแบบใหม่ สำหรับการหาปริมาณพาราออกซอนและทองแดง รวมทั้งการใช้เทคนิคแบบใหม่สำหรับระบบนำส่งยา / Parawee Rattanakit / 2012 /Full Text
Subject
Copper -- Analysis
Paraoxon -- Analysis
3 Determination of copper and chlorate by flow injection analysis / Thanyarat Chuesaard / 2003 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Copper -- Analysis
Chlorate -- Analysis
4 Development and construction of flow injection analysis for the determination of cadmium copper iron and lead using an atomic absorption spectrophotometer as detector = การพัฒนาและการสร้างระบบโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสสำหรับวิเคราะห์หาปริมาณแคดเมียม ทองแดง เหล็ก และตะกั่วโดยใช้อะตอมมิคแอบซอฟช้นสเปกโทรโฟโตมิเตอร์เป็นเครื่องตรวจวัด / Juree Borisuthanarak. / 1989. /Full Text
Subject
Cadmium -- Analysis.
Copper -- Analysis.
Iron -- Analysis.
Lead -- Analysis.
Atomic absorption spectroscopy.
Flow injection analysis.
5 Development of a microcolumn system for enhancng performance in flow injection spectrophotometric determination of copper / Boonlom Purachat / 2002 /Full Text
Subject
Copper -- Analysis
Flow injection analysis
Spectrophotometry
6 Development of novel flow injection procedures for enrichment separation and determination of copper and iron in environmental samples / Teraboon Pojanagaroon / 2003 /Full Text
Subject
Copper -- Analysis
Iron -- Analysis
Flow injection analysis
Copper -- Environmental aspects
Iron -- Environmental aspects
7 Sample pretreatment using in-valve and on-line columns in flow injection systems for the determination of cadmium, copper, lead, zinc, benzene, toluene and xylene / Sumalee Tanikkul / 2004 /Full Text
Subject
Cadmium -- Analysis
Copper -- Analysis
Iron -- Analysis
Lead -- Analysis
Zinc -- Analysis
Benzene -- Analysis
Toluene -- Analysis
Xylene -- Analysis
Flow injection analysis
8 Some chemistry of copper(I) complexes with thiourea and substituted thiourea / Rattana Wongchupan / 1999 /Full Text
Subject
Copper -- Analysis
Thiourea -- Analyses


Page : 1