ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Conflict

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Conflict and job satisfaction among nurses in the first teaching hospital of Beijing Medical University Wang Qun / Wang, Qun / 1998 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Conflict
Job Satisfaction
Beijing Medical University
Nurses -- Job satisfaction -- China
Conflict (Psychology)
2 Conflict management and burnout among nurses in University hospitals, the people's republic of China = การจัดการความขัดแย้งและความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Luo Yanfang / Luo, Yanfang / 2011 /Full Text
Subject
Conflict management
Nurses -- China
Dissertations, academic -- nursing
Conflict
Burn out (psychology)
3 Conflict management and perceived team cohesion of nurses in affiliated hospitals of Dali University, the people's republic of China = การจัดการความขัดแย้งและความเหนียวแน่นในทีมตามการรับรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลในเครือของมหาวิทยาลัยต้าหลี่ สาธารณรัฐประชาชนจีน Wang Xiaoling / Wang, Xiaoling / The 2017 /Full Text
Subject
Conflict management
Nurses -- China
Nursing -- China
4 Conflicts in the bond between mother and daughter in amy tan's the kitchen god's wife = ความขัดแย้งในสายสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกสาวในนวนิยายของเอมี่ตันเรื่อง the kitchen god's wife / Benjarat Chailom / Chiangmai Chiangmai 2008 /Full Text
Subject
Fiction
Mothers and daughters
Role conflict
5 Discourses of development spatial struggles of civil society in Map Ta Phut, Thailand = วาทกรรมของการพัฒนา : การต่อสู้ดิ้นรนเชิงพื้นที่ของประชาสังคมในมาบตาพุด ประเทศไทย Anselm Feldmann / Feldmann, Anselm / 2013 /Full Text
Subject
Industrialization -- Thailand, Eastern
Interpersonal conflict
Forests and forestry
6 Effects of limited rationality on decision making of Cambodians to build friendship with the Thais = ผลกระทบของการมีเหตุผลอันจำกัดต่อการตัดสินใจของชาวกัมพูชาในการสร้างมิตรภาพกับชาวไทย Chhuyhoung Lak / Chhuyhoung, Lak / The 2015 /Full Text
Subject
Cambodia -- Foreign relations -- Thailand
Culture conflict


Page : 1