ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Conduct of life

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Cross-border higher education, social capital accumulation and everyday life practice : a case of Cambodian students in Hanoi, Vietnam = การข้ามพรมแดนเพื่อการศึกษาขั้นสูง การสะสมทุนทางสังคม และปฏิบัติการใช้ชีวิตประจำวัน : กรณีศึกษานักศึกษาชาวกัมพูชาในเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม / Pichmolika Dara / 2015 /Full Text
Subject
Education -- Vietnam
Education -- Cambodia
Students -- Vietnam -- Conduct of life
2 Factors affecting resilience in children to overcome life adversities: a case study of a character kamphol changsamran in duanwad pimwanas changsamran = ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเอาชนะอุปสรรคและความยากลำบากใน ชีวิตของเด็ก กรณีศึกษาจากตัวละคร เด็กชายกำพล ช่างสำราญ ในนวนิยายเรื่อง ช่างสำราญ ของเดือนวาด พิมวนา / Medkaw Wichaino / 2012 /Full Text
Subject
Orphans
Abandoned children
Children -- Conduct of life
3 Household livelhood diversification as a result of the high modernism development project : a case of Can Tho bridge in Vinh Long Province, Vietnam = ความหลากหลายของวิถีชีวิตครัวเรือนอันเป็นผลมาจากโครงการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย : กรณีของสะพานกิ่นเห่อในจังหวัดหวิงลอง ประเทศเวียดนาม Tran Thi Ngoc Trinh / Tran, Thi Ngoc Trinh / 2007 /Full Text
Subject
Conduct of life
Households
Industrial project management
Lifestyles
Social change
Social development
4 The Struggle for survival in fishing community: a case study of property relation and livelihood strategies of poor fishers in barangay Nipa, Concepcion Iloilo, Philippines = การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของชุมชนหาปลา: กรณีศึกษาระบบกรรมสิทธิ์และยุทธศาสตร์ในการดำรงชีวิตของชาวประมงยากจนในหมู่บ้านนิปะ เขตปกครองท้องถิ่นคอนเซ็บซิออง จังหวัดอิโลอิโล ประเทศฟิลิปปินส์ Fredylin P. Saclote / Saclote, Fredylin P / 2008 /Full Text
Subject
Conduct of life
Sustainable development
Fishers
Fishery resources
5 Youtube beauty videos : female empowerment of female subjugation? = การสร้างอำนาจของผู้หญิงหรือการตกอยู่ภายใต้อำนาจของผู้ชายในวีดิทัศน์ด้านความงามในยูทูบ / Kannicha Khumpun / The 2017 /Full Text
Subject
Beauty, Personal
Cosmetics
Women -- Conduct of life
Social media


Page : 1