ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Condominiums -- Chiang Mai

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Knowledge for condominium purchasing decision making of Chinese in Chiang Mai Province = ความรู้สำหรับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของชาวจีน ในจังหวัดเชียงใหม่ Qingwei Shen / Qingwei, Shen / 2017 /Full Text
Subject
Investments -- Chiang Mai
Condominiums -- Purchasing
Condominiums -- Chiang Mai
Consumer behavior -- Chiang Mai
Consumption (Economics)


Page : 1