ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Concepts

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 The Body concept in Northern Thai Healing : A Case study of two female bone healers = มโนทัศน์เรื่องร่างกายในระบบการรักษาพื้นบ้านของชาวไทยภาคเหนือ : กรณีศึกษาหมอกระดูกผู้หญิง / Sasitorn Chaiprasitti / 2008 /Full Text
Subject
Body, Human
Concepts
Therapeutics
Women physicians


Page : 1